کباب کوبیده با برنج – Kubideh Kebap mit Reis

کباب کوبیده با برنج تهیه شده از گوشت تازه با بهترین کیفیت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *