لیست غذاها

رستوران بی بی لیست غذا

4.50 یورو

6.00 یورو

سالاد فصل کوچک

سالاد فصل بزرگ

1

1b

2.50 یورو

4.50 یورو

سالاد شیرازی کوچک

سالاد شیرازی بزرگ

2

2b

6.50 یورو چلوکباب مینی کوبیده با یک سیخ کباب کوبیده

 

4
6.50 یورو چلو جوجه مینی

 

5
9.00 یورو

 

چلوکباب کوبیده دوسیخه

 

7
9.00 یورو

 

چلو جوجه کباب 9
9.00 یورو

 

چلو جوجه با کوبیده 10
10.00 یورو چلوکباب چنجه

 

12
11.00  یورو چلو کباب برگ

 

13
12.00 یورو چلوکباب بختیاری

 

15
14.00  یورو چلو کباب سلطانی برگ و کوبیده یا برگ و جوجه

 

17
18.00  یورو

 

چلوکباب فیله سوپربی بی  با حداقل 250 گرم فیله 17a
12.00  یورو

12.00  یورو

کباب ماهی لاکس با برنج یا سیب زمینی سرخ کرده و سالاد شیرازی

باقالی پلو با ماهی دوراده سرخ شده هر چهارشنبه

 18

18a

25.00 یورو

 

26.00 یورو

دیس کباب  برای دو نفر با یک سیخ چنجه و دو سیخ کوبیده ویک سیخ جوجه بزرگ

 با دو پرس برنج یا سیب زمینی سرخ کرده و یا نان به دلخوا

دیس کباب بالا بجای کباب چنجه با کباب برگ

19

 

19a

2.50 یورو سیب زمینی سرخ کرده (پومس)            20
3.00 یورو یک سیخ کباب کوبیده اضافه 21
5.50 یورو یک سیخ جوجه کباب بزرگ اضافه 22
7.00 یورو یک سیخ کباب چنجه اضافه 23
8.00 یورو یک سیخ کباب برگ اضافه 24
2.50 یورو برنج اضافه 25
2.50 یورو یک سیخ گوجه اضافه 25b
2.00 یورو

1.00 یورو

1.00 یورو

انتخاب باقالی پلویا زرشک پلوبجای برنج سفید

نان تازه

انتخاب سالاد شیرازی بجای ماست وخیار یا موسیر ویا سبزی

26

26a

26b

10.00 یورو

12.00 یورو

باقالی پلوباماهیچه بره (متوسط) باسالاد شیرازی هرچهارشنبه وجمعه و یکشنبه

باقالی پلو با ماهیچه بره (بزرگ) با سالاد شیرازی

27

28

10.00 یورو چلو خورشت فسنجان با سالاد شیرازی هر پنجشنبه 28a
9.00 یورو باقالی پلوبا مرغ با سالاد شیرازی هر چهارشنبه و جمعه و یکشنبه 29
9.00 یورو زرشک پلوبا مرغ با سالادشیرازی هر روز 30
9.00 یورو چلو خورشت قورمه سبزی با سالاد شیرازی هرسه شنبه وشنبه 31
10.00 یورو چلو خورشت قیمه بادنجان با سالاد شیرازی هردوشنبه 32
9.00 یورو چلو خورشت کرفس با سالاد شیرازی                   هر جمعه 33

                     غذاهای اصلی ایرانی با سبزی یا ماست و موسیریا ماست و خیار سرو میشوند
انتخاب سالاد فصل بجای برنج  و بدون (سبزی یا ماست و موسیر یا ماست و خیار) ممکن میباشد
انتخاب نان بجای برنج ممکن میباشد
 

         غذاهای گیاهی (بدون گوشت)

8.00 یورو چلو خورشت قیمه بدون گوشت با سیب زمینی سرخ کرده یا سالاد شیرازی   34
8.00 یورو چلو خورشت قورمه سبزی بدون گوشت با سالاد شیرازی 35
6.00 یورو کشک بادنجان با نان یا برنج 36

          دسر

 

2.50 یورو تیرا میسو بدون تخم مرغ و الکل 37
3.00 یورو بستنی زعفرانی 38
4.00 یورو بستنی زعفرانی با پسته 39
   فالوده 39a

 

         کنار غذا 

1.50 یورو سبزی 45 2.00 یورو ماست 40
2.50 یورو سبزی بزرگ 45b 3.00 یورو ماست بزرگ 40b
2.50 یورو زیتون 46 2.00 یورو ماست و خیار 41
3.50 یورو زیتون بزرگ 46b 3.00 یورو ماست و خیار بزرگ 41b
2.50 یورو خیار شور 47 2.00 یورو ماست و موسیر 42
3.50 یورو خیار شور بزرگ 47b 3.00 یورو ماست و موسیر بزرگ 42b
1.50 یورو سس تند بی بی 48 2.50 یورو ترشی 43
2.50 یورو سس تند بی بی بزرگ 48b 3.50 یورو ترشی بزرگ 43b
2.00 یورو سس قارچ 49 2.00 یورو شور مخلوط 44
3.00 یورو سس قارچ بزرگ 49b 3.00 یورو شور مخلوط بزرگ 44b

 

         نوشیدنی سرد و گرم

2.50 یورو کولا،فانتا،اسپرایت،کولالایت،کولازیروشیشه ای 330 سی سیبدون گروِیی 52
2.00 یورو کولا، فانتا، اسپرایت ، کولا لایت ، کولا زیرو شیشه ای 200 سی سی بدون گرویی 53
2.00 یورو

2.50 یورو

دوغ گازداریابدون گاز 250 سیسی

دوغ گازدار یا بدون گاز 400 سی سی

54

55

2.00 یورو آب سیب یاپرتقال 250 سیسی 57
2.00 یورو آب معدنی بطری 500 سی سی 59
2.00 یورو قهوه یا اسپرسو (از کپسول نسپرسو) 61
2.00 یورو انواع چای گیاهی یا چای میوه 62
3.50 یورو چای زعفران 63

          چای برای مشتریانی که غذا سفارش میدهند رایگان میباشد. به هر تعدادی که میخواهید بنوشید

                                     لطفاً فقط برای نوشیدن چای از یک استکان و یا لیوان استفاده کنید