لیست غذاها

رستوران بی بی لیست غذا

4.00 یورو

6.00 یورو

سالاد فصل کوچک

سالاد فصل بزرگ

1

1b

2.50 یورو

4.50 یورو

سالاد شیرازی کوچک

سالاد شیرازی بزرگ

2

2b

6.00 یورو چلو کباب مینی کوبیده با یک سیخ کباب کوبیده 4
5.50  یورو چلو جوجه مینی 5
9.00 یورو چلوکباب کوبیده دو سیخه 7
8.00 یورو چلو جوجه کباب 9
8.50 یورو چلو جوجه با کوبیده 10
9.50 یورو چلوکباب چنجه از فیله بره 12
10.50  یورو چلو کباب برگ از فیله بره   13
11.00 یورو چلوکباب بختیاری (مخلوط فیله بره با جوجه) 15
13.50  یورو چلو کباب سلطانی برگ و کوبیده یا برگ و جوجه 17
11.00  یورو

12.00  یورو

کباب ماهی لاکس با برنج یا سیب زمینی سرخ کرده و سالاد شیرازی

باقالی پلو با ماهی دوراده سرخ شده هر چهارشنبه    

18

18a

23.00 یورو

24.00 یورو

دیس کباب  برای دو نفر با یک سیخ چنجه و دو سیخ کوبیده ویک سیخ جوجه بزرگ

با دو پرس برنج یا سیب زمینی سرخ کرده و یا نان  به دلخواه

دیس کباب بالا بجای کباب چنجه با کباب برگ

19

19a

2.50 یورو سیب زمینی سرخ کرده (پومس)             20
3.00 یورو یک سیخ کباب کوبیده اضافه 21
5.00 یورو یک سیخ جوجه کباب بزرگ 22
7.00 یورو یک سیخ کباب چنجه 23
8.00 یورو یک سیخ کباب برگ 24
2.50 یورو برنج اضافه 25
2.50 یورو یک سیخ گوجه اضافه 25b
1.50 یورو

1.00 یورو

1.00 یورو

انتخاب باقالی پلو یا  زرشک پلو بجای برنج سفید

نان تازه

انتخاب سالاد شیرازی بجای ماست وخیار یا موسیر ویا سبزی  

26

26a

26b

10.00 یورو

12.00 یورو

باقالی پلو با ماهیچه بره (کوچک) با سالاد شیرازی هر چهارشنبه وجمعه  و یکشنبه

باقالی پلو با ماهیچه بره (بزرگ) با سالاد شیرازی

27

28

9.50 یورو چلو خورشت فسنجان با سالاد شیرازی                 هر پنجشنبه 28a
8.50 یورو باقالی پلو با ران یا سینه مرغ با سالاد شیرازی      هر چهارشنبه و جمعه و یکشنبه 29
8.50 یورو زرشک پلو با ران یا سینه مرغ با سالاد شیرازی    هر روز 30
8.50 یورو چلو خورشت قورمه سبزی با سالاد شیرازی          هر سه شنبه و شنبه 31
8.50 یورو چلو خورشت قیمه بادنجان با سالاد شیرازی           هر دوشنبه 32
8.50 یورو چلو خورشت کرفس با سالاد شیرازی                   هر جمعه 33

                  غذاهای اصلی ایرانی با  سبزی یا ماست و موسیریا ماست و خیار سرو میشوند.

    انتخاب سالاد فصل بجای برنج  و بدون (سبزی یا ماست و موسیر یا ماست و خیار) ممکن میباشد.

انتخاب نان بجای برنج ممکن میباشد .

 

      

        غذاهای گیاهی (بدون گوشت)         

8.00 یورو چلو خورشت قیمه بدون گوشت با سیب زمینی سرخ کرده یا سالاد شیرازی 34
8.00 یورو چلو خورشت قورمه سبزی بدون گوشت با سالاد شیرازی 35
6.00 یورو کشک بادنجان با نان یا برنج 36

 

         دسر

 

2.50 یورو تیرا میسو بدون تخم مرغ و الکل 37
3.00 یورو بستنی یا فالوده 38

  

        کنار غذا

1.50 یورو سبزی 45 1.50 یورو ماست 40
2.50 یورو سبزی بزرگ ا   45b 2.50 یورو ماست بزرگ 40b
2.50 یورو زیتون 46 1.50 یورو ماست و خیار 41
3.50 یورو زیتون بزرگ 46b 2.50 یورو ماست و خیار بزرگ 41b
2.50 یورو خیار شور 47 1.50 یورو ماست و موسیر 42
3.50 یورو خیار شور بزرگ 47b 2.50 یورو ماست و موسیر بزرگ 42b
1.50 یورو سس تند بی بی 48 2.00 یورو ترشی 43
2.50 یورو سس تند بی بی بزرگ 48b 3.50 یورو ترشی بزرگ 43b
1.50 یورو سس قارچ 49 1.50 یورو شور مخلوط 44
2.50 یورو سس قارچ بزرگ 49b 2.50 یورو شور مخلوط بزرگ 44b

        نوشیدنی سرد و گرم

2.00 یورو

2.25 یورو

کولا ، فانتا ، اسپرایت ، کولا لایت ،کولا زیرو قوطی یا بطری 330 سی سی         

برای بردن + گروئی 25 سنت یورو

52

53

2.00 یورو

2.50 یورو

دوغ گازدار یا بدون گاز 250 سی سی

دوغ گازدار یا بدون گاز 400 سی سی  

54

55

1.50 یورو ساندیس یا کاپری سونه 56
2.00 یورو

2.50 یورو

آب سیب ، پرتقال و یا آب آناناس 250 سی سی

آب سیب ، پرتقال و یا آب آناناس 400 سی سی

57

58

2.00 یورو آب معدنی  شیشه ای 250 سی سی بدون گروئی 59
6.00 یورو یک پارچ دوغ 60
2.00 یورو قهوه یا اسپرسو (از کپسول نسپرسو) 61
2.00 یورو انواع چای گیاهی یا چای میوه 62


دد

          چای برای مشتریانی که غذا سفارش میدهند رایگان میباشد. به هر تعدادی که میخواهید بنوشید.

                                        لطف فرمائید فقط از یک لیوان استفاده کنید.

141, Prepar

BI BI Selbstbedingungsrestaurant Halemweg 17-19 13627 Berlin
Nettopassage, last shop
Telephone: 030 – 526 695 66 
Opening hours: Monday – Sunday 11.30 to 24.00